เลือกจังหวัด
ติดตาม
 • โซลูชั่นคลาวด์

  Softline ตระหนักถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 • โซลูชั่นทางธุรกิจ

  Softline ตระหนักถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ จึงรวมถึงการลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

  ความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ สำหรับ Softline

 • CAD และ GIS

  บริษัทมีความเชี่ยวชาญพร้อมในงานทั้งหมดที่จำเป็นในการนำเครื่องมือ CAD ที่ทันสมัยจากผู้ขายชั้นนำระดับโลกและรัสเซียมาปรับใช้งานให้แก่ลูกค้า

 • SAM (Software Asset Management)

  การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์เป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ (software lifecycle)

 • การให้คำปรึกษา

  บริษัทนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัยแก่ลูกค้าของเราและเราต้องการช่วยให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ

ความเชี่ยวชาญของเรา

We accomplished over 2000 projects
We accomplished over 2000 projects
View all
accomplished projects

We are trusted by our customers and partners

Be first to discover!

Subscribe to the mailing list