เลือกจังหวัด
เลือกภาษา
ติดตาม
 • Microsoft Solutions

  เรามีความร่วมมืออย่างยาวนานกับ Microsoft Corporation ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอที ช่วยให้เราสามารถให้บริการด้านไอทีที่มีคุณภาพเต็มรูปแบบตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการเลือกโซลูชั่นและการติดตั้งระบบนำร่องเพื่อนำระบบไปสู่การดำเนินงานเพื่อใช้งานได้จริงและการบำรุงรักษา

 • Hardware

  ฮาร์ดแวร์เป็นฐานหลัก (foundation) ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหลาย Softline มีเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นทั้งหมดในการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ที่เป็นฐานหลักของสถาปัตยกรรมองค์กรในทุกระดับของความซับซ้อน

 • Security

  ความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ๆ สำหรับ Softline

 • Other Cloud/ 3rd Party Cloud Solutions

  Softline ตระหนักถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

 • Consulting

  บริษัทนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัยแก่ลูกค้าของเราและเราต้องการช่วยให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ

 • IT Asset Management

  Software Asset Management (SAM) เป็นระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ (software lifecycle) ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ช่วงเวลาของการวางแผนงบประมาณ/การจัดซื้อจนถึงการจำหน่ายออกไป/การลบ

Our expertise

เราประสบความสำเร็จในโครงการกว่า 2,000 โครงการ
เราประสบความสำเร็จในโครงการกว่า 2,000 โครงการ
ดูโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด

We are trusted by our customers and partners

Be first to discover!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ошибка

Something went wrong. Refresh the page and try again.
Перезапустить

Ошибка

Something went wrong. Refresh the page and try again.
Перезапустить
สมัครสมาชิกรายการจดหมาย

Ошибка

Something went wrong. Refresh the page and try again.
Перезапустить