เลือกจังหวัด

หน้าหลัก เกี่ยวกับบริษัท โครงการที่แล้วเสร็จ การให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ Carlsberg Group IT service management platform ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก

การให้บริการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ Carlsberg Group IT service management platform ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก

Project Customer: Baltika Breweries, a part of Carlsberg Group

We are trusted by our customers and partners

Be first to discover!

Subscribe to the mailing list